FCI Standard Nr 61

21.01.2004 (D) (ORG 29.10.2003)

SANKT BERNHARDSHUND

ST BERNHARDSHUND - BERNHARDINER

Oprindelsesland: Schweiz

Anvendelse: Selskabshund, vagthund, gårdhund.

Klassifikation: FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Schweizer Sennenhunde),

Sektion 2.2 (Molosser, bjerghunde).

Uden brugsprøve.

Ved bjergpasset Store St Bernhard, i en højde af 2469 m over havet, har munke i det 11. århundrede grundlagt et hospits som tilflugtssted for rejsende og pilgrimme. Dér har man siden midten af det 17. århundrede holdt store bjerghunde til beskyttelse og vagt. Tilstedeværelsen af sådanne hunde er dokumenteret ved billeder siden 1695 og skriftligt i en sagsakt fra hospitset i 1707. Hundene fandt snart anvendelse som ledsagehunde og især redningshunde for rejsende, der var gået vild i sne og tåge. Fortællinger, udgivet på mange sprog, om de talrige menneskeliv, som af disse hunde var blevet reddet fra "Den hvide død", og mundtlige beretninger fra soldater, som i år 1800 krydsede passet med Napoleon Bonaparte, har i det 19. århundrede udbredt Bernhardinernes berømmelse over hele Europa. Racen kaldtes dengang "Barry-Hund", og den legendariske Barry blev forbilledet på en redningshund.

De direkte forfædre til Sankt Bernhardshunden var de store bondehunde, der var meget udbredte på egnen, og som efter en fastlagt idealtype i løbet af få generationer blev fremavlet til vore dages race. Heinrich Schumacher fra Hollingen ved Bern var i 1867 den første til at udstede afstamningsbeviser for sine hunde. I februar 1884 blev "Schweizisk Hundestambog" (SHSB) etableret. Den allerførst indskrevne var Bernhardineren Léon, og de følgende 28 hunde var ligeledes Bernhardinere. Den 15 marts 1884 blev "Schweizerische St Bernhardsclub" grundlagt i Basel. I tilslutning til en international kynolog-kongres den 2 juni 1887 blev racen officielt anerkendt som en schweizisk hunderace, og standarden blev erklæret for gældende. Siden da regnes Bernhardineren for Schweiz’s nationalhund.

Helhedsindtryk: Der findes to varianter af Sankt Bernhardshunden:

• Korthåret (Stockhaar), og

• Langhåret.

Begge varianter er af betydelig størrelse og majestætisk fremtræden. De har en harmonisk, kraftig, stram og muskuløs krop, med et imponerende hoved og et opmærksomt udtryk.

Proportioner:  Der tilstræbes et forhold mellem skulderhøjde og kropslængde (målt fra skulderled til sædeben) som 9 til 10.

• Det ønskelige forhold mellem skulderhøjde og brystdybde ses på skitsen

Hovedets totale længde er noget over 1/3 af skulderhøjden.

Forholdet mellem dybden af næsepartiet (målt ved ansatsen) og længden er som knapt 2 til 1.

Næsepartiet er noget længere end 1/3 af hovedets totale længde.

Temperament: Med et venligt væsen. Af temperament er den rolig til livlig, vagtsom.

Hoved: Massivt, imposant og meget udtryksfuldt.

Skalle: Stærk og bred, set i profil og forfra let hvælvet. Når hunden er opmærksom, danner ørernes ansats sammen med skallens overlinie en lige linie, som mod siderne med en blød runding går over i det kraftigt udviklede, høje kindparti. Panden falder stejlt ned mod næsepartiet. Nakkeknuden er kun moderat markeret. Øjenbrynsbuerne er stærkt udviklede. Den tydeligt udviklede pandefure begynder ved stoppet og forløber op over midten af skallen. Pandehuden over øjnene danner lette folder, som går ind mod pandefuren. Når hunden er opmærksom, er disse folder moderat synlige – ellers er de næsten umærkelige.

Stop: Markant udpræget.

Næse: Sort, bred og kantet, med godt åbne næsebor.

Næseparti: Med ensartet bredde. Næseryggen er lige, med en let midterfure.

Læber: Læberandene er sort pigmenterede. Overlæberne er kraftigt udviklede, stramme og ikke for hængende. De danner en bred bue hen imod næsen. Mundvigen er synlig.

Kæber, bid: Over- og underkæbe er kraftige, brede og lige lange. Veludviklet, regelmæssigt og komplet sakse- eller tangbid. Et tæt sluttende underbid med kontakt mellem de to rækker af fortænder er tilladt. Manglende PM1 og M3 tolereres.

Øjne: Middelstore, mørkebrune til nøddebrune, moderat dybtliggende, med et venligt udtryk. Der tilstræbes naturligt tilliggende øjenrande. En lille fold (knæk) ved nederste øjenlåg med let synlig bindehud og en lille fold ved øverste øjenlåg er tilladt. Øjenrandene er fuldstændigt pigmenterede.

Ører: Middelstore, ansat højt og bredt. Ørebrusken er kraftigt udviklet. Ørelapperne er smidige og trekantede, med afrundet spids. Deres bageste rand står lidt ud, mens den forreste rand ligger ind til kinderne.

Hals: Kraftig og med tilstrækkelig længde. Løs hud ved struben og halsens underside er moderat udviklet.

Krop:Generelt: Helheden er imposant, harmonisk, statelig og muskuløs.

Manke: Godt markeret.

Ryg: Bred, kraftig og fast. Ryglinien forløber lige og vandret indtil lænden.

Kryds: Langt, kun let faldende. Går harmonisk over i haleansatsen.

Bryst: Brystkassen er moderat dyb, med godt hvælvede ribben, dog ikke tøndeformet. Må ikke nå ned under albuehøjde.

Underlinie: Let optrukken bagud.

Hale: Ansatsen er bred og kraftig. Halen er lang og svær, og yderste halehvirvel skal nå mindst til haseleddet. I ro hænger halen lige ned eller let opadkrummet på den nederste trediedel. Når hunden er ivrig, bæres halen højere.

Lemmer:

Forpart:Generelt: Set forfra er forbenene lige og parallelle, stillet moderat bredt.

Skuldre: Skulderbladene er skråtstillede, muskuløse og godt tilliggende.

Overarm: Længere end skulderbladet. Vinklen skulderblad / overarm ikke for stump.

Albuer: Tilliggende.

Underarm: Lige, med god knoglekraft og tør muskulatur.

Mellemhånd: Set forfra i lodret forlængelse af underarmen. Set fra siden let vinklet.

Forpoter: Brede, med kraftige, tæt sluttede og stærkt hvælvede tæer.

Bagpart:Generelt: Moderat vinklet og muskuløs. Set bagfra er bagbenene parallelle og ikke tæt stillede.

Overlår: Kraftige og muskuløse, med brede køller.

Knæ: Velvinklede, hverken ind- eller udaddrejede.

Underlår: Skråtstillede, temmelig lange.

Haseled: Let vinklet, fast.

Mellemfod: Set bagfra lige og stillet parallelt.

Bagpoter: Brede, med kraftige, tæt sluttede og stærkt hvælvede tæer. Vildtkløer tolereres, hvis de ikke generer bevægelsen. (NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark)

Bevægelse: Harmonisk, langtrækkende bevægelse med godt fraskub fra bagparten. Ryggen forbliver stabil og rolig. For- og bagpoter føres lige fremefter.

Pels:

Hårlag:Korthåret (Stockhaar): Dækpelsen tæt og glat, tilliggende og grov. Underulden er rigelig. Køllerne har lette bukser, halen er tæt behåret.

Langhåret: Middellang, lige dækpels med rigelig underuld. Ansigt og ører har kort pels. Over hofter og kryds er pelsen for det meste noget bølget. Forbenene har faner, der er kraftige bukser på køllerne, og halen er busket.

Farve: Hvid grundfarve med mindre eller større, rødbrune pletter (s.k. Plattenhunde), til gennemgående, rødbrun sadel over ryg og flanker (s.k. Mantelhunde). Brudt sadel (hvor den hvide farve visse steder bryder igennem) er også korrekt. Brindlet / tigret rødbrun er tilladt. Brungul tolereres. Mørke kanter på hovedets aftegninger ønskelige. Et strejf af sort på kroppen tolereres.

Obligatoriske hvide aftegninger: Bryst, poter, halespids, næsebånd, blis og nakkeplet.

Ønskede aftegninger: Hvid krave og symmetrisk, mørk maske.

Størrelse: Skulderhøjde for hanner : Mindst 70 cm, højst 90 cm

Skulderhøjde for tæver: Mindst 65 cm, højst 80 cm.

Præmieringen nedsættes ikke for hunde over størstemålet, såfremt helhedsindtrykket virker harmonisk, og bevægelsen er korrekt.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

• Manglende kønspræg.

• Helhedsindtryk uharmonisk.

• For korte ben i forhold til størrelsen.

• Kraftige folder på hoved og hals.

• Næsepartiet for kort eller for langt.

• Underlæber, der hænger uden for / neden for overlæberne.

• Tandmangler (ud over PM1 og M3). Små tænder, specielt fortænderne.

• Let underbid.

• Lyse øjne.

• Løse øjenrande.

• Hængeryg, karperyg.

• Overbygget eller stærkt faldende kryds.

• Halen bæres oprullet på ryggen.

• Mangler i de obligatoriske aftegninger.

• Krumme eller stærkt udaddrejede forben.

• Stejl, hjulbenet eller kohaset bagpart.

• Mangelfuld / ukorrekt bevægelse.

• Kruset pels.

• Ufuldstændig eller manglende pigmentering af næse og næseomgivelser, læber og øjenrande.

• Fejlagtig grundfarve, f eks rødbrune småpletter og stænk i det hvide.

Diskvalificerende fejl:

• Svagt væsen, aggressivitet.

• Overbid, udpræget underbid.

• Blå øjne (glasøjne).

• Entropion, ektropion.

• Fuldstændig hvid eller fuldstændig rødbrun pels (manglende grundfarve).

• Pelsen af anden farve end beskrevet i standarden.

• Skulderhøjde under mindstemålet.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
 

Standarden udgivet af FCI 21 JANUAR 2004

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité MAJ 2004

 NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i DECEMBER 1993